piekraste
Apkopoti Engures piekrastes izmantošanas noteikumi (2021. marts)
Apkopoti Engures piekrastes izmantošanas noteikumi (2021. marts)

Pēc pārrunām ar Engures novada pašvaldību, Engures Ostas pārvaldi, attīstības biedrību "Partnerība Laukiem un Jūrai", kā arī Tukuma Tūrisma Informācijas centru, esam apkopojuši uz 2021. gada martu aktuālos piekrastes teritorijas izmantošanas noteikumus.

Vispārīgie regulējumi, kas attiecas uz visu piekrastes teritorijuPastaigas ar suņiem Engures piekrastē nav atļautas no jūnija līdz augusta beigām laikā no 5:00-23:00


Telts celšana nav atļauta Engures teritorijā pie jūras


Ugunskura kurināšana nav atļauta, izņemot īpašus gadījumus iepriekš saskaņojot ar pašvaldību


Atkritumu savākšanā tiek piekopta "ko atnesi to aiznes" politika


Aļģu savākšana piekrastē šobrīd nenotiek


Engure NAV Latvijas oficiālajā peldvietu sarakstā


Saistošie dokumenti
Engures novada Saistošie noteikumu Nr. 12 un 13
Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība

piekraste

Informācija, kas attiecas uz piekrastes teritoriju no Z mola uz Ziemeļiem

piekraste


Motorizētu transporta līdzekļu ielaišana nav atļauta


Šajā teritorijā sastopami īpaši aizsargājami piekrases augi - Silpurene. To nedrīks nomīdīt, noēnot (laipas, vasaras atputnieki). Tās plūkšana nav atļauta.


Ir pieejama sabiedriskā tualete, ko apsaimnieko pašvaldība


Pavasaros aļģu iznesumos ligzdo putni, šajā laikā ieteicams aļģes nevākt.


Pie Ziemeļu mola pļava nav bioloģiski daudzveidīga, tur iespējams attīstīt tūrismam pievilicīgu vidi.


Saistošie dokumenti
Engures novada Saistošie noteikumu Nr. 12 un 13

Informācija, kas attiecas uz Ziemeļu molu


Privātās īpašumtiesības aprgrūtina regulējumu izstrādi un attīstību.


Ziemeļu mols īpaši svarīgs ostas teritorijas ilgtspējai.


Molam nepieciešama nostiprināšana un atjaunošana.


piekraste

Informācija, kas attiecas uz teritoriju starp Ziemeļu un Dienvidu moliem.

piekraste


Ir aizliegts makšķerēt


Kuģu ceļa aizliegts peldēt


Glābšanas funkciju piekrastē nodrošina valsts pakalpojums, tel. 112


Motorizētos transporta līdzekļus atļauts ielaist tad paredzēta vietā pēc ostas cenrāža (tā ir vienīga vieta Engures piekrastē, kur tas ir atļauts)


Jahtu novietošanu un organizēšanu sezonā un nesezonā noteikts Engures Ostas Pārvlades izstrādātie ostas noteikumi (2021. gada pavasaris/vasara)

Šobrīd izskata strīdu par sliežu ceļiem un būvi ostas teritorijā starp pašvaldību un privātuzņēmēju

Ostas teritorijā privātīpašumam, kas ir ēka, ir noteikta piegulošā teritorija pēc ēkas augstuma, ko regulē Latvijas likumdošana (informācija no Engures pašvladības)

Tualetes ostas teritorijā var izmantot pēc ostas cenrāža (atvērta diskusija)

Paredzēta teritorija, kur novietot zvejnieku laivas pēc ostas cenrāža (atvērta diskusija)

Paredzēta teritorija, kur novietot mantu glabātuvi vietējiem iedzīvotājiem (atvērta diskusija)

Paredzēta teritorija, kur izveidot publisku pakalpojumu telpu tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem (atvērta diskusija)

Paredzēta teritorija, kur izveidot kemperu stāvvietu (atvērta diskusija)

Ir iespēja attīstīs savienojumu starp ostu un Ziemeļu molu, izveidojot koka laipu gar Undas teritoriju jūras pusē (atvērta diskusija)

Ostas teritorija ir maksimāli jāsaglabā pašvladības īpašumā, lai varētu veidot iedzīvotajiem vēlamu piekrastes attīsību (iesaistīto pušu viedoklis)


Informācija, kas attiecas uz Dienvidu molu un jauno pludmali pie Dienvidu mola


Motorizētu transporta līdzekļu ielaišana nav atļauta.


Privātās īpašumtiesības apgrūtina regulējumu izstrādi un attīstību.


Dienvidu mols īpaši svarīgs Engures tūrisma attīsībai.


Engures pašvladībā atklātās attīrīšanas iekārtu jauda meža teritorijā ļauj pārvietot ūdeņu attīrīšanu no ostas Dienvidu mola pussalas. Nepieciešama uzņēmēja iniciatīva. Tas ļauj iedzīvotājiem vizionēt un attīstīt nākotnes vīziju Dienvidu mola pussalai, ņemto vērā ka tā šobrīd daļēji ir privātīpašums un npieciešama arī iniciatīva no īpašnieka puses.


Izmantojama sabiedriskā tualete (pie tirdziņa un Ostas teritorijā). Šobrīd vairāk nav paredzētas.


Izvietotās miskastes izmantojamas īpašos gadījumos, pieturoties principam "Ko Atnesi To Aiznes"


Jaunās pludmales lietošanas noteikumi un zonējums (atvērta diskusija)

Iespēja izveidot vasaras vai vissezonas Pop-Up nomas punktu un/vai kafejnīcu pie Dienvidu mola (atvērta diskusija)


piekraste

Informācija, kas attiecas uz pludmali uz Dienvidiem no Engures kapiem

piekraste


Motorizētu transporta līdzekļu ielaišana nav atļauta


Izmantojama sabiedriskā tualete nav paredzēta.


Miskastu izvietošana nav paredzēta, pieturamies principam "Ko Atnesi To Aiznes"


Nākotnes attīsība pašvaldības īpašumam piekrastes teritorijā uz Piejūras ielas (atvērta diskusija)


×

Projektu "Iedzīvotāju rosināta Engures piekrastes plānojuma izstrāde" (Reģ.Nr. AIF/2020/R/15) finansē


aiflogo
Mūsu kontakti

 • Kontakti

 • piekraste@piekrasteskonvents.lv


  +371 26565812


  "Piekrastes Konvents"
  Jūras iela 66
  Engure, LV-3113
 • Rekvizīti
 • NVO
  "Piekrastes Konvents"

  Reģ. nr.
  40008212739

  Swedbank AS
  LV10HABA0551048630884
 • Sadarbojies
 • Esam atvērti sadarbībai.

  Mūs īpaši interesē piekrastes dzīve mazos ciemos. To ikdienas izaicinājumi un viedi risinājumi. Labprāt dalamies zināšanās.

  Mūsu stiprās puses - tehnoloģijas, dizaina domāšana un skaista dzīve pie jūras.