piekraste
Engures piekrastes vīzija
Engures piekrastes vīzija

Paredzam vietu uzņēmējiem, zvejniekiem, atpūtniekiem, burātajiem un aktīvajiem sportistiem.
Paldies Aktīvo Iedzīvotāju Fondam par atbalstu.

Uzzini vairāk

Aktualizējot un izzinot iespējas pilnveidot un attīstīt Engures piekrasti, NVO “Piekrastes Konvents” 2021. gada sākumā rosināja diskusijas par iedzīvotāju un pašvaldības redzējumu Engures piekrastes nākotnei. Diskusijas norisinājās starp dažādām interešu grupām - burātājiem, zvejniekiem, aktīvajiem sportistiem, uzņēmējiem un citiem iedzīvotājiem. Tāpat iedzīvotāju viedoklis pārrunāts ar pašvaldības pārstāvjiem. Interešu grupu idejas un domas apkopotas vienotā dokumentā - “Iedzīvotāju rosināta Engures piekrastes attīstības stratēģija”, kas iesniegts kā saistošs iedzīvotāju viedoklis Engures novada domei.
Iedzīvotāju viedokļi ir apkopoti vienotā dokumentā “Iedzīvotāju rosināta Engures piekrastes attīstības stratēģija”, kas publicēts un iesniegts Engures novada domei (dokuments reģistrēts EPP lietvedībā 18.05.2021 NR. 2-2/181), kā saistošs iedzīvotāju viedoklis tālākai piekrastes attīstībai.
Aptaujās un diskusijās iesaistījušies vairāk nekā 200 iedzīvotāji, kas izteikuši savu viedokli gan par pašreizējo Engures piekrastes situāciju, gan pauduši savu redzējumu piekrastes nākotnes attīstībai.

Informatīvās zīmes

2021.gada pavasarī apstaigājot piekrastes teritoriju mēs secinājām, ka šeit pietrūks labi saredzamas informatīvās zīmes, par piekrastes teritorijas ierobežojumiem un aizliegumiem. Tāpēc esam izstrādājuši savu piedāvājumu iedzīvotāju un tūristu informētībai, kad viņi apmeklē Enguri. Tās pievienojām kā pielikumu dokumentam - "Iedzīvotāju Rosināta Engures Piekrastes Stratēģija". Iesakam to izveidei izmantot kontrastus, spilgtas krāsas, kā arī QR kodu ar saitu uz detalizētu skaidrojumu.

suni    erosion    pukes

trash    wc

VIZIONĒJAM

Situācija tagad

Piekraste bez iedzīvotājiem ir vientuļa. Ievācam datus kas šobrīd notiek Engures jūras piekrastē. Tev ir info, iesūti!

Apkopojums

Idejas

Mūs interesē visu Engurnieku idejas par iespējamo piekrastes attīstību Engurē. Ko redz katrs no iedzīvotājiem? Cik nozīmīga daļa Tavas dzīves paiet pie Jūras? Zemāķ iedzīvotāju iesniegtās idejas apkopotas nākotnes vīzijas anketā.

Vīzijas anketa

Vīzija

Balstoties uz pašreizējo situāciju, ierobežojumiem un mūsu iedzīvotāju idejām, radām nākotnes vīziju. Kāda pludmale Engurei būs pēc 5-10 gadiem? Ko attīstam? Ko aizsargājam? Esam veikuši aptauju un apkopojuši aktīvo iedzīvotāju domas vienotā dokumentā.

Iedzīvotāju rosināta Engures piekrastes attīstības stratēģija
Pielikums 1. Iedzīvotāju aptaujas rezultāti
Pielikums 2. Iedzīvotāju ideatons par piedāvājumu ostas teritorijā
Pielikums 3. Anketas paraugs
Pielikums 4. Ieteiktās informatīvās un izglītojošās zīmes

Situācijas apraksts

Šobrīd apkopojam informāciju, lai sniegtu pēc iespējas pilnīgāku pašreizējās situācijas aprakstu. Konsultējamies ar pašvaldību, apkopojam datus no dabas aizsardzības organizācijām. Tuvākajā laikā (februāris/marts) paredzam tikšanos ar dažādu grupu iedzīvotājiem - uzņēmējiem, zvejniekiem, burātājiem, aktīvajiem sportistiem un iedzīvotājiem. Tikšanās laikā apokosim katram paredzēto piekrastes zonu ierobežojumus, kas būtu jaievēro uzturoties piekrastē. Ja sevi identificē kādā no grupām un vēlies izteikties jau tagad, raksti piekraste@piekrasteskonvents.lv

Ko tu gribi darīt pludmalē?

Esošo noteikumu skaidrojums

municipality business sail active fish free

Līdz 2021. gada 27. martam, atstāj savu viedokli anketā un tiekamies diskusijās konferenču platformā! (Datu ievākšana projekta Reģ.Nr. AIF/2020/R/15 ietvaros tagad ir slēgta.)
Anketa Uzņēmējam
Anketa Burātājam
Anketa Aktīvam sportistam
Anketa Zvejniekam
Anketa Engures iedzīvotājam

piekraste

Ierobežojumi

Ierobežojumi, kas skar Engures piekrastes teritoriju, ir dažādi. Pirmkārt jau dabas aizsardzības ierobežojumi, kas skar pludmali, kāpu zonu un meža teritoriju. Tad ir ierobežojumi, ko nosaka dēļ pielietojuma un piederības. Īpašums var piederēt Juridiskām personām, Fiziskām personām un Pašvaldībai. Tam ir dažādi lietojamības aspekti, ko vēlamies apskatīt. Droši vien visasākais jautājums ir atkritumu pludmalē, jo 2020.gadā bieži bijām aculiecinieki jūras krastā atstātām stikla pudelēm. Nereti tās bija iemestas jūrā un saplēstas. Meklēsim risinājumus kopā, lai varam kopīgiem spēkiem uzturēt pludmali tīru un sakoptu. Te paredzam tikšanos ar iedzīvotājiem 2021. gada februārī un martā.

Engures piekrastes teritorijas zonējums un izmantošanas ierobežojumi
Pielikums 2. Iedzīvotāju viedokļa apkopojums
Pielikums 3. Burātāju viedokļa apkopojums
Pielikums 4. Sportistu viedokļa apkopojums
Pielikums 5. Uzņēmēju viedokļa apkopojums
Pielikums 6. Zvejnieku viedokļa apkopojums

situacija

Idejas

Kopā ar aktīvajiem iedzīvotājiem meklējām un diskutējām par sev vēlamajiem piekrastes attīstības plāniem. Sastādījām aptaujas anketu ko publicējām internetā un aicinājām iedzīvotājus aktīvi izteikt savu viedokli. Jautājumi skāra visu Engures piekrasti. Zemāk dažu ideju vizualizācijas no iedzīvotāju ieteikumiem. Pilnu vīzijas aptaujas anketu var redzēt te
Pielikums 3. Anketas paraugs

 • Molu nostiprināšana un atjaunošana
 • Molu nostiprināšana un atjaunošana
 • Restorāniņš ostā
 • Ostas restorāns
 • Meža kaķa trase
 • Meža kaķis piekrastes mežā
 • Lapas izejai uz jūru
 • Koka laipas un pastaigu takas izejai uz jūru
 • Laivu remonts ostā
 • Laivu remonts ostā
 • Burāšanas infrastruktūra sacensību nodrošināšanai
 • Burāšanas infrastruktūra sacensību nodrošināšanai
 • Burāšanas skolas attīstība
 • Burāšanas skolas attīstība
 • Kuģīšu satiksme uz netālajām ostām
 • Kuģītis ostā tūristiem
 • Zvejniekiem paredzēta infrastruktūra
 • Zvejniekiem paredzēta infrastruktūra
 • Miskaste suņu atkritumiem
 • Miskaste suņu atkritumiem
 • Infrastruktūra sirdī jaunajiem
 • Infrastruktūra sirdī jaunajiem
 • Atkritumu apsaimniekošanas idejas
 • Atkritumu apsaimniekošanas idejas
×

Vīzija

Pēc pašreizējās situācijas apzināšanas un iedzīvotāju viedokļa apkopojuma, publicējam mūsu - Engurnieku vīziju tālākai Engures piekrastes zonas attīsībai. To iesniedzam Engures novadam, kā saistošu iedzīvotāju redzējumu. Kā arī jaunajam Tukuma novadam pēc vēlēšanām 2021.gada jūnijā.

Iedzīvotāju rosināta Engures piekrastes attīstības stratēģija
Pielikums 1. Iedzīvotāju aptaujas rezultāti
Pielikums 2. Iedzīvotāju ideatons par piedāvājumu ostas teritorijā
Pielikums 3. Anketas paraugs
Pielikums 4. Ieteiktās informatīvās un izglītojošās zīmes

Lai labāk izprastu Engures piekrastes ši brīža (2021. gada maijs) situāciju aicinām iepazīties arī ar situācijas aprakstošajiem dokumentiem

Engures piekrastes teritorijas zonējums un izmantošanas ierobežojumi
Pielikums 2. Iedzīvotāju viedokļa apkopojums
Pielikums 3. Burātāju viedokļa apkopojums
Pielikums 4. Sportistu viedokļa apkopojums
Pielikums 5. Uzņēmēju viedokļa apkopojums
Pielikums 6. Zvejnieku viedokļa apkopojums

piekraste

Informācija par projektu

Projektu "Iedzīvotāju rosināta Engures piekrastes plānojuma izstrāde" (Reģ.Nr. AIF/2020/R/15) finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo Iedzīvotāju Fonds".
Lai Engures iedzīvotājam un viesiem būtu skaidri piekrastes teritorijas ierobežojumi, kā arī attīstības vīzija, projekta ietvaros rosinām sabiedrībā diskusiju par pašreizējo piekrastes izmantošanu un nākotnes attīstības stratēģiju.
Kopējais finansējums 8 929.98 eiro.

aiflogo

 • Kontakti

 • piekraste@piekrasteskonvents.lv


  +371 26565812


  "Piekrastes Konvents"
  Jūras iela 66
  Engure, LV-3113
 • Rekvizīti
 • NVO
  "Piekrastes Konvents"

  Reģ. nr.
  40008212739

  Swedbank AS
  LV10HABA0551048630884
 • Sadarbojies
 • Esam atvērti sadarbībai.

  Mūs īpaši interesē piekrastes dzīve mazos ciemos. To ikdienas izaicinājumi un viedi risinājumi. Labprāt dalamies zināšanās.

  Mūsu stiprās puses - tehnoloģijas, dizaina domāšana un skaista dzīve pie jūras.