piekraste
Brīvprātīgā darba veicināšana
Brīvprātīgā darba veicināšana

2021.gada maijā uzsākam ieviest projektu “Brīvprātīgā darba veicināšana” ar mērķi attīstīt sistemātisku un uz zināšanām balstītu pieeju brīvprātīgā darba organizēšanai biedrībā.
Paldies Aktīvo Iedzīvotāju Fondam par atbalstu.

Uzzini vairāk

aiflogo

Biedrība “Piekrastes Konvents” 2022.gada augustā noslēdz Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansētu EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” atbalstītu projektu “Brīvprātīgā darba veicināšana”. Projekts tika īstenots ar mērķi attīstīt sistemātisku un uz zināšanām balstītu pieeju brīvprātīgā darba organizēšanai biedrībā.
Projekta aktivitātes ļāva biedrībai gūt pieredzi par brīvprātīgā darba attīstību citās organizācijās tepat Latvijā un Eiropā, kā arī izstrādāt un ieviest sev saistošu brīvprātīgā darba attīstības stratēģiju. Biedrības aktivitātēs labprāt iesaistījās dažāda vecuma vietējie iedzīvotāji. Vis aktīvakie jāsaka ka bija jaunieši, kas labprāt veica nelielus un nozīmīgus darbiņus. Biedrībai ir spējusi palielināt cilvēkresursu kapacitāti ar piesaistītajiem brīvprātīgā darba veicējiem, kā arī dažādot biedrības ieņēmumu avotus, paplašināt darbības virzienus un palielināt īstenoto aktivtiāšu skaitu.
Biedrības lielākais ieguvums no projekta ieviešanas noteikti ir jaunas zināšanas un pieredze par brīvprātīgā darba organizēšanā. Darbs nebija viegls un vienkāršs, taču pēc ilgāka laika sniedz daudz jaunu atziņu un gandarījumu par padarīto. Redzam, ka gūtā pieredze ilgtermiņā varētu ļaut veidot sadarbību ar pašvaldību par koordinētu brīvprātīgā darba ieviešanu novadā vai piekrastes teritorijā.
Atvērti sadarbībai un jaunai pieredzei.

jauni

Intervija ar Aigaru


boja

Aigars palīdz novietot jūrā viedo boju

PK:Kur un kā Tu uzzināji, ka ir iespēja kļūt par brīvprātīgo biedrībā “Piekrastes konvents”?
Aigars: Kādu laiku jau redzēju, ka interesanti cilvēki rosās un veido mazas foršas iniciatīvas iedzīvotājiem. Man tas likās saistoši un es arī lēnām iesaistījos.
PK:Kāpēc tu iesaistījies?
Aigars: Man liekas nozīmīgi pilnveidot un attīstīt savu dzīves vietu. Veidot foršas attiecības un kopīgi pavadīt laiku. Katram mums ir savas prasmes, man ir spēja radīt skaistas lietas ar rokām. Māku darboties ar koku, tapēc labprāt vasaras dunā starp citiem saviem darbiem, izveidoju biedrības pagalmā puķu kastes. Tāpat palīdzēju organizējot jauniešu festiņa volejbola mačus un viedās bojas novietošanu jūrā. Katra no šīm pieredzēm mani bagātināja un radīja jaunus iespaidos.
PK:Kas tevi visvairāk saista brīvprātīgajā darbā?
Aigars: Atbalstīt foršas iniciatīvas tāpat, tikai tapēc ka tev patīk un tu to vari ir lieliski. Priecāties par dzīvi un cilvēkiem kopā.

Intervija ar brīvprātīgo darba veicēju Montu Liberti

PK:Kur un kā Tu uzzināji, ka ir iespēja kļūt par brīvprātīgo biedrībā “Piekrastes konvents”?
Monta: Ieraudzīju soc. tīklos, ka tiek plānots pasākums un Piekrastes konvents aicina brīvprātīgos iesaistīties.
PK:Vai tevi nebiedēja brīvprātīgais darbs? Labprāt uzņēmies atblidīgus uzdevumus. Koordinēt citus brīvprātīgos, sazināties ar pakalpojumu sniedzējiem un lūgt palīdzību jauniešu aktivitāšu organizēšanai.
Monta: Viens nav darītājs. Man patīk būt cilvēkos un darīt kaut ko interesantu, lai nav garlaicīgi.
PK:Kas tevi patika vis vairāk?
Monta: Jauniešu organizētais festiņš un protams teātris. Tāds piedzīvojums. Forši.


teatris

Monta piedalās biedrības iestudētajā teātrī A.Brigaderes lugai "Čaukstenes"

Intervija ar brīvprātīgo darba veicēju Laini Rostu


Laines veidotais pasaku stūrītis bērniem Ģimenes pasākumā "Piekrastes Vasara"

PK:Kur un kā Tu uzzināji, ka ir iespēja kļūt par brīvprātīgo biedrībā “Piekrastes konvents”?
Laine: Ieraudzīju soc. tīklos, ka tiek plānots pasākums un Piekrastes konvents aicina brīvprātīgos iesaistīties.
PK:Vai tevi nebiedēja brīvprātīgais darbs? Uzņēmies lielu inicatīvu, pati veidot pasaku stūrīti un lasīt pasakas bērniem pasākuma laikā.
Laine: Ir bijusi jau iepriekš pieredze brīvprātīgo darbā. Man tas sagādā prieku.
PK:Kas tevi visvairāk saista brīvprātīgajā darbā?
Laine: Saista iegūt dažādas pieredzes, satikt iedvesmojošas cilvēkus un gūt gandarījumu izdarot kautko no patiesi gribas.

Iesaisties un veidojam aktīvu dzīvesvietu kopā.


teatris
Teātra pulciņā viss notiek ...


Ar 2022. gada februāri NVO "Piekrastes Konvents" piedāva sekojošas aktivitātes

Pirmdienās 18:00 Teātra pulciņš
Ceturtdienās 18:00 Jauniešu tikšanās
Sestdienās 11:00 Matemātikas konsultācijas
Sestidenās 12:30 Mākslas studija

Tikšanās notiek Jūras ielā 66, izņemot jauniešu tikšanos ko koordinē Mārīte. Tā parasti notiek Saieta namā. Ja vēlies iesaistīties raksti info@piekrasteskonvents.lv

Mums ir idejas!

strategija

Projekta ietvaros esam piesaistījuši speciālisti Lindu Bodnieci, kas mūs ir konsultējusi kā turpmāk biedrībai veiksmīgāk realizēt savas idejas aktivitātēs iesaistot brīvprātīgos. Esam arī viņai skaidrojuši savas biedrības aktivitātes, sasniegumus un nākotnes idejas. Kopīgi vienojušies par biedrības attīstībai vēlamo virzienu un veicamajiem stratēģiskajiem soļiem. Esam aptaujājuši apkārtnes biedrības, vai viņas arī redz savu attīstību piesaistot vairāk brīvprātīgo aktivitāšu veikšanai. Tagad sekojot soļiem un tos pielāgojot realitātei, mēs varam virzīties uz priekšu.

Kino vakars mācītājmuižas parkā.

kino

Engurnieku atmiņās vecā mācītājmuiža ir kalpojusi kā tautas nams, bet kad uzcēla jauno kultūras namu, tad šeit tika iekārtota kinozāle. Ilgus gadus engurnieki šeit nāca skatīties kinofilmas.
Septembra vakarā engurniekiem atkal bija iespēja skatīties kino “Pērle rada” sētā, šoreiz tas bija brīvdabas kino, tas bija brīnišķīgs vasaras vakara piedzīvojums. Apbruņojušies ar našķiem, skatītāji ieradās laicīgi. Viss noritēja pēc šī brīža noteikumiem, jo atbildību un kontroli, lai viss būtu kā vajag, uzņēmās mūsu jaunā paaudze Marta un Kārlis. Nekādu atlaižu pie muižas vārtiem!
Šovakar jauna un tikko uz ekrāniem parādījusies režisores Martas Elīnas Martinsones spēlfilma “Tizlenes”. Filma aizrāva visu paaudžu skatītājus, jo vecākiem bija aizraujoši atgriezties savu bērnu pusaudžu gados, jauniešiem – par to kā bija toreiz, bet savstarpējās attiecības, attieksme un problēmas, visos laikos vienas un tās pašas. Filmas minūtes paskrēja ātri un būtu bijusi vēl kāda filma ko skatīties, kino vakars būtu turpinājies.
Mazliet žēl, ka rudens klauvē pie durvīm un kino vakari brīvā dabā jāgaida līdz nākamajai vasarai!

Tikšanās Engurē un sarunas par brīvprātīgo iesaisti biedrību ideju realizēšanā.

2021. gada 28. augustā Engures ostā piestājis slavenais latviešu burenieks "Spaniels". Biedrības “Piekrastes konvents” pārstāves tikās ar jahtas burātājiem. Ciemos bija atbraukusi ne tikai jahtas "Spaniels" kapteine Sintija Lase, bet arī jauki ciemiņi no Somija un Spānijas. Tāpat arī daži brīvrpātīgie burātaji no citām Latvijas biedrībam, kam interesēja darbs ar jauniešiem un brīvprātīgajiem.
Sintija dalijās pieredzē par brīvprātīgo iesaisti dažādās ar burāšanu saistītās aktivitātēs. Lielākā un pazīstamākā no tām visām ir Tall Ship Race, kur regates laikā vairāk kā 50% no kuģa apkalpes jābūt jauniešiem. Tāpat Somijas un Spānijas organizācijas prezentēja savu darbu un nākotnes idejas.
Mēs viesus iepazīstinājām ar Enguri, izvedām pa ciemu, iepazīstinājām ar mūsu biedrības realizēto IT apmācības projektu, apmeklējām Saieta namu. Un pavadījam burātājus tālāk ceļā uz Salacgrīvu.
9. septembrī Engures Muižas parkā neformālā nosakaņā notika tikšanās ar organizāciju "Latvijas Skauti un Gaidas", kā arī Tukuma 12. Skautu un Gaidu vienību. Biedrība iepazīstinaja ar saviem darbības principiem, vecāku iesaisti jauniešu organizāijas ikdienas darbā un izaugsmē. Iespējas veidot līdzīga tipa organizāciju vai vienību te Engurē.

Divas dažādas vizītes. Atšķirīgas pieejas un izaicinājumi. Ir par ko padomāt.

Projektu "Brīvprātīgā darba veicināšana” (reģ.Nr. AIF/2021/IK/54) finansē Aktīvo iedzīvotāju fonds.

jahtas

Pieredze Jaunpilī (19.07.2021.)

2021. gada 19. jūlijā biedrības “Piekrastes konvents” pārstāves devās pieredzes apmaiņā uz jauniešu aktivitāšu centru “Jauniešu Jaunpils”. Jaunpilī mūs sagaidīja centra vadītāja Ieva Zāgmane. Mums līdzi bija daudz jautājumu? Vai jaunieši šeit nāk, ko viņi dara, vai viņiem patīk šeit nākt, vai jaunieši iesaistās brīvprātīgo darbā, kā tiek motivēti? Kā tiek organizēts šī centra darbs?
Ieva stāsta smejot, ka pirmkārt jau šis darbs viņai patīk un kādreiz pati ir bijusi brīvprātīgajā darbā. Kādā brīdī sapratusi kāpēc jādzīvo pilsētā, ka tepat Jaunpilī ir daudz ko darīt. Kā mums pastāstīja Ieva, tad jauniešiem ir bijusi vēlme pēc savas vides, kurā var satikties pēc skolas nodarbībām un brīvajā laikā, jo arvien vairāk pavadot laiku digitālajā vidē zūd savstarpējās komunikācijas iemaņas. No 2020.gada jauniešiem ir mīlīgas un skaistas tikšanās telpas, kurās ir virtuve, divas istabas, sanitārās telpas. Tās ir tapušas ar Jaunpils novada domes un ELFLA fonda atbalstu.
Centra kodols- 10 jaunieši, pārējie pievienojas vai nu projektiem, vai kādām aktivitātēm Ļoti laba sadarbība ir izveidojusies ar skolu un senioriem. Ir skolotāji, kuri iesaistās projektu realizācijā un atbalsta jauniešu centienus, savukārt sadarbība ar senioriem ir kultūras jomā un dažādās senioru aktivitātēs. Centrā jaunieši nebaidās izteikt savas idejas, kuras vēlētos realizēt, tad tiek meklēti projekti un realizēti dzīvē. Jauniešiem ir lieliska iespēja iemācīties jaunas lietas un savu CV papildināt ar iegūtajām iemaņām un prasmēm. Ir iespēja pieaicināt jauniešus no citām Eiropas valstīm, iepazīt citu valsts kultūru, iegūt pieredzi un jaunas idejas. Viena no tuvākajām aktivitātēm jaunajiem jaunpilniekiem programmā ir apceļot jauno novadu un maršrutā ir Engure un Kandavu. Lieliska pieredze tepat, nu jau mūsu jaunajā kopējā novadā.
Tātad jābūt gataviem sagaidīt ciemiņus un cerēt, ka visā lielajā novadā veidosies pa aktīvo jauniešu šūniņai, arī Engurē būs sava. Lai top!

Projektu "Brīvprātīgā darba veicināšana” (reģ.Nr. AIF/2021/IK/54) finansē Aktīvo iedzīvotāju fonds.

jaunpils

Intervija ar Elīzu Paulu Birnbaumu

aigars

P.K.: Kā Tu iesaistījies brīvprātīgo darbā “Piekrastes konventā”?
E.P. B. Kamēr vēl nebija Covid ierobežojumi, Engurē bija uzsākusies Viedo ciemu kustība, kurā tika aktualizētās dažādās svarīgas tēmas. Likās interesanti, jo tā bija iespēja paust savu viedokli un redzējumu, arī tikties ar cilvēkiem, kam ir mūsdienīgs, plašs redzējums. Biedrība “Piekrastes konvents” uzrunāja iedzīvotājus un aicināja pievienoties, lai realizētu kādu no iniciatīvām.
P.K.:Kas bija Tavos pienākumos?
E.P. B. Mums bija jāveido video pieteikums par savu dzīvesvietu, par to ko mēs darām, kas mūs vieno. Mans redzējums, kā veidot šo pieteikumu noderēja, varētu teikt ka biju kā scenārija līdzautore. Palīdzēju ar padomiem kā stilīgāk un varbūt mūsdienīgāk attainot video notikumus un idejas. Arī tīri tehniski, kā filmēt, montēt. Bija vairākas sesijas, kad sastādījām scenāriju un apsriedām lielākā un mazākā lokā. Prezentējām ideju arī Partnerībai Laukiem un Jūrai un aizstāvējām savu redzējumu
P.K.:Kā Tev patīk brīvprātīgo darbā?
E.P. B. Visvairāk man patīk tas, ka tur cilvēki ir atvērti, nav aizspriedumaini, ir ļoti mērķtiecīgi. Spēj uzklausīt, ieklausīties. Tiek iegūta pieredze un zināšanas dažādās jomās, gan radoši, gan arī tehniski un praktiski. Vislabāk brīvprātīgajā darbā ir tas, kādus kontaktus var iegūt un kādus cilvēkus satikt.
P.K.:Kur var redzēt šo video?
E.P. B. Meklējiet youtube pie Partnerības Laukiem un Jūrai profila. Links ir te - Ceļā uz viedumu Engurē.

Intervija ar Aigaru

P.K.:Kā Tu uzzināji par iespēju būt kā brīvprātīgais “Piekrastes konventa” organizētajā aktivitātē?
A.K. Esmu engurnieks un patīk nodarboties ar sportu, labprāt piedalos dažādās sporta aktivitātēs. Izlasīju sociālajos portālos, ka tiek aicināti brīvprātīgie un kā jau ciemā, informācija ir no mutes mutē.
P.K.:Vai Tev ir pirmā šāda pieredze, būt par brīvprātīgo?
A.K. Patiesībā jau sporta aktivitātes vienmēr balstās uz brīvprātīgo darbu, tāpēc tas man nelikās ļoti apgrūtinoši, sevišķi ja pašam tas ir saistoši.
P.K.:Vai Tu vēl būtu gatavs iesaistīties kādā brīvprātīgo aktivitātē?
A.K. Jā, protams. Ja tas ir saistīts ar sportu, nekādu problēmu!

aigars

Intervija ar brīvprātīgo darba veicēju Līgu Belertu

PK:Kur un kā Tu uzzināji, ka ir iespēja kļūt par brīvprātīgo biedrībā “Piekrastes konvents”?
Līga B: Vispirms jau Facebook izlasīju un tad dzirdēju ka mājās sarunājas par iespēju piedalīties šīs biedrības aktivitātēs brīvajā laikā.
PK:Kas veicināja Tavu dalību būt brīvprātīgajai ?
Līga B: Vēlējos uzzināt ko nozīmē būt brīvprātīgā darba veicējai un ko nozīmē brīvprātīgais darbs. Biju jau dzirdējusi ka ir jaunieši, kuri iesaistās brīvprātīgo darbā, līdz ar to bija vēlme iesaistīties.
PK:Kādi bija Tavi pienākumi, kurus Tu veici brīvprātīgajā darbā?
Līga B: Mani uzaicināja piedalīties Ģimeņu dienas pasākumā, lai palīdzētu pasākuma dienā noorganizēt kādu no aktivitātēm. Biju atbildīga par lielformāta āra spēlēm.
PK:Vai Tev patika brīvprātīgo darbs?
Līga B: Jā. Tas bija vasarā un bija interesanti satikt citus cilvēkus, sarunāties. Kopības sajūta. Ja būs tāda iespēja, tad piedalīšos atkal.


Līga uzstājas kopā ar DJ Ģimenes pasākumā "Piekrastes Vasara",
kur viņa organizēja ģimeņu spēlēs parkā.

aiflogo

Biedrība “Piekrastes Konvents” 2021.gada maijā uzsāk ieviest Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansētu EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” atbalstītu projektu “Brīvprātīgā darba veicināšana”. Projekts tiks īstenots divus gadus ar mērķi attīstīt sistemātisku un uz zināšanām balstītu pieeju brīvprātīgā darba organizēšanai biedrībā.
Projekta aktivitātes paredz biedrībai gūt pieredzi par brīvprātīgā darba attīstību citās organizācijās, kā arī izstrādāt un ieviest brīvprātīgā darba attīstības stratēģiju. Izstrādāto brīvprātīgā darba attīstības stratēģiju ieviesīs projekta ietvaros piesaistīts brīvprātīgā darba koordinātors. Šāda aktivitāte sniegs iespēju biedrībai palielināt cilvēkresursu kapacitāti ar piesaistītajiem brīvprātīgā darba veicējiem un dažādot biedrības ieņēmumu avotus, darbības virzienus, kā arī palielināt īstenoto aktivtiāšu skaitu.
Biedrības lielākais ieguvums no projekta ieviešanas būs zināšanas un pieredze par brīvprātīgā darba organizēšanu, kas ilgtermiņā ļaus veidot sadarbību ar pašvaldību par koordinētu brīvprātīgā darba ieviešanu novadā vai piekrastes teritorijā. Savukārt, brīvprātīgo koordinātora izveidotais brīvprātīgo tīkls ilgtermiņā veicinās arī citu Engures apkārtnes biedrību un iedzīvotāju sociālās aktivitātes pieaugumu.
Mērķi un veicamie uzdevumi ir skaidri, tagad jāsāk tos soli pa solim veikt.

brivs

Informācija par projektu

Projektu „Brīvprātīgā darba veicināšana” (reģ.Nr. AIF/2021/IK/54) finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo Iedzīvotāju Fonds".
Projekta mērķis ir attīstīt sistemātisku un uz zināšanām balstītu pieeju brīvprātīgā darba organizēšanai biedrībā.
Kopējais finansējums 19 808.60 eiro.

aiflogo

 • Kontakti

 • annija@piekrasteskonvents.lv


  +371 26565812


  "Piekrastes Konvents"
  Jūras iela 66
  Engure, LV-3113
 • Rekvizīti
 • NVO
  "Piekrastes Konvents"

  Reģ. nr.
  40008212739

  Swedbank AS
  LV10HABA0551048630884
 • Sadarbojies
 • Esam atvērti sadarbībai.

  Mūs īpaši interesē piekrastes dzīve mazos ciemos. To ikdienas izaicinājumi un viedi risinājumi. Labprāt dalamies zināšanās.

  Mūsu stiprās puses - tehnoloģijas, dizaina domāšana un skaista dzīve pie jūras.